ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ…………..

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ! 72 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆತು. 72 ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ, 73ನೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಾಚರಣೆ. ಎರಡೂ ಸರಿ………

ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರಿಟೀಷರಿಂದ ಸ್ವಾಂತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ? ಬ್ರಿಟೀಷರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಂತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತೇ? ಇಲ್ಲ…. ಈಗಲೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ ಮೋಹ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿತೇ? ಊಹು ಅದು ಕನಸಿನ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ? ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ? ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯಿಂದ? ಸ್ತ್ರೀಯ ಅತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ? ದುಷ್ಟರಿಂದ? ನೀಚ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ? ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ? ಜಾತೀಯತೆಯಿಂದ? ಮತಾಂಧತೆಯಿಂದ? ಭಾಷಾ ದುರಭಿಮಾನದಿಂದ? ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಇನ್ನ್ಯಾವುದು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಚರಿಸಬೇಕು?

ಎಲ್ಲ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 125 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಅಗಾಧವಾದ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಳಹದಿಯಿದ್ದು ಈ 72 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಕಾರಣ ಇನ್ನುವರೆವಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗದೇ ಇರುವುದು (ಅತಿರೇಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮದ, Jingoism ಕುರಿತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು).

ಯಾವ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗೆ ನಾನು ಲಂಚ ಕೊಡಬಾರದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಅರಿವಿದೆ? ಯಾವ ಅಮರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಾನು ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಅರಿವಿದೆ? ಯಾವ ಮಹಾನ್ ನಾಗರೀಕನಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಿದೆ? ಯಾವ ಯುವ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಅರಿವಿದೆ? ದಿನವಿಡೀ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಯಾರು ಜಾಗೃತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ? ಇದೆಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೇ?

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕೇವಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಅಬ್ಬರದ ಆಡಂಬರದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯಾಗಬಾರದು. ಹಿಂದಿನ ಜನರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದು, ಅವರು ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊಸ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗಲಿ. Be the Change to see the Change-Gandhi!

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರವಿಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ರವರ ಗೀತಾಂಜಲಿಯ ಈ ಕವನದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಶಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!!

Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls;
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.
ಆ ಸ್ವಾಂತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಏಳಲಿ, ಏಳಲಿ, ಏಳಲಿ…………….