ಬಾನಲ್ಲಿ ತಾರೆಯು ಮಿನುಗುತಿದೆ….

ಇದೇನಿದು ದಿನವೂ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ ಬಾನಲ್ಲಿ ತಾರೆ, ಇಂದೇನು ವಿಶೇಷ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತಿರಬಹುದು. ಹೌದು.. ಇಂದು ನಾನು ಹೇಳಹೊರಟಿರುವ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಮಾಸ ಬಂತೆಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ (ಬಹುತೇಕ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ- ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲವೆಂದು) ಓಡುವುದು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬ. ಹಬ್ಬ ಏಕೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ? ಖುಷಿಯಾಗಿರಲು, ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲು ಅಲ್ಲವೇ? ಅದು ಯಾವ ಹಬ್ಬವಾದರೆ ಏನು..

ಯೇಸುವಿನ ಜನನವಾದ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಪನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ, ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಎಂತಲೇ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐರೋಪ್ಯರ ಆಗಮನದಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತದ ಆಗಮನವೂ ಆಗಿ, ಅವರ ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತವಾದವು. ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಮತಾಂತರವೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆನ್ನುವುದು ಬೇರೆಯದೇ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಹೊರಟಿರುವುದು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬದ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ.

ನನಗೂ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗೂ ತುಂಬಾ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಕಾರಣ, ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. “ಇನ್‌ಫೆಂಟ್‌ ಜೀಸಸ್‌ ಶಾಲೆ” (ಬಾಲ ಯೇಸು ಶಾಲೆ)ಯಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ 10 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಜ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವಿತ್ತು, ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಲ್ಸ್‌ (carols) ಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತಯಾರಿ. ಕ್ಯಾರೆಲ್ಸ್‌ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಕ್ಯಾರೆಲ್ಸ್ ಇದು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆತ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇರುತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಅದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಸಾಲೇ ಇಂದಿನ ಈ ಲೇಖನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ… “ಬಾನಲ್ಲಿ ತಾರೆಯು ಮಿನುಗುತಿದೆ, ಯೇಸು ಬಾಲನ ಜನನವ ಸಾರುತಿದೆ, ಆನಂದ ಗೀತೆಯ ಹಾಡೋಣ ಅನುಪಮ ದೇವನ ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಶುಭಾಶಯ…”- ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಸ್ಥಾನವಾದ ಬೆತ್ಲಹೇಮ್‌ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ (ಇದಿಷ್ಟೂ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗುವವರೆಗೂ background ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಡು). ಈ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಗೋದಲಿ, ಕುರಿಮಂದೆ, ಮುಂದೆ ಶಿಲುಬೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರ ತಯಾರಿಯೂ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು.

ಬೆತ್ಲಹೇಮ್‌ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ದರ್ಶನವಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡು “ಬೆತ್ಲಹೇಮ್‌ ಗೋದಲಿಯೊಳು ಮಲಗಿರುವ ಯೇಸುರಾಜನು, ಮೇರಿಯೆಂಬ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಜನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದನು”. ನಂತರ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಹಾಡು “Joy to the world the lord has come, let earth receive her king”, ಸಂಭಾಷಣೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಡು “ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ” ಅಂತ. ನಂತರ “ದೇವ ನಿನ್ನ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಈ ಹೃದಯಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಅನುಗ್ರಹಿಸು” -ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ, ಯೇಸು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಪವಾಡಗಳ ಆರಂಭ.

ಜನರನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯ ಗೀತೆ “ನಾ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೈವ, ನಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೈವ, ನಾ ನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲಿ ಕರಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೈವ”. ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡು “ಪೂಜ್ಯ ನಿನ್ನ ನಾಮಕೆ ಪರಮ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನಡೆಯಲಿ, ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಭುವಿಯಲಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ”, “ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವೂ ಪಾವನ”. ಆಮೆಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಗೀತೆ “long time ago in Bethlehem so the holy bible says, Mary’s boy child Jesus Christ was born on Christmas day”. ಈ ತರಹ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಹಾಡುಗಳ ಒಂದು ಪವರ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ ನಾಟಕ, ಕೊನೆಗೆ “we wish you a merry Christmas and a happy new year” ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಜೈ ಅಂದುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳು-ಅದೇ ವಿಶೇಷ.

ಇದೊಂದು ತರಹದ ಸಡಗರದ ವಾತಾವರಣ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 22 ಅಥವಾ 23ಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್ಸ್‌ ಇರೋದು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 1 ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳು (ಪಿರಿಯಡ್)‌ ಈ ಕ್ಯಾರೆಲ್ಸ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತ. ನಮ್ಮದೊಂದು 10 ರಿಂದ 15 ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರ ತಂಡ(5 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ), ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುತರಲು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಈ ಹಾಡಿನ ತರಬೇತಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಫಾದರ್‌ರವರ (ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್) ಪರ್ಮಿಶನ್‌ ಇರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೂ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಟೀಚರ್‌ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ʼಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂದ, ಕ್ಲಾಸ್‌ಗೆ ಯಾಕ ಬರೋದು?ʼ ಅಂತ ಗದರಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಗಣತಂತ್ರ ದಿನಾಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಅದರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗಳು ಚಕ್ಕರ್.‌ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಠ ಕೇಳುವ ಗೋಳು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು.

ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗುನುಗುತ್ತಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ- ಅಜ್ಜಿಯರಿಂದ ಬೈಗುಳ ತಿಂದದ್ದು ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅಂದು ಗುನುಗಿದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇಂದು ನನಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಹೇಳದ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವುದು. ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನ ಸಡಗರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದು. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ (winter solstice ನ ಸಮಯ), ಅದೇ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ (summer solstice).

ಇದಲ್ಲದೇ, Santa Claus ನನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ Santa Claus ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರ. ಆತ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನಂತೆ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ (ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಈವ್) ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಧೇಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತುಂಟ – ಹಠ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಲು ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಗ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪಿ.ಟಿ ಮಾಸ್ತರ್‌ ಈ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕೊನೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಚಾಕ್‌ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಎಂದರೆ ಸಭೀಕರೆಡೆಗೆ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸಲಿ ಎಂಬ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಶುಭಾಶಯಗಳು……..

* * * * * * * *

ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ – ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿ, ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪಸರಿಸಿ…….